Skip to content

Cócó

Cócó

le MÁIRE ZEPF

á léamh ag Deirdre Learmont

Cócó le Máire Zepf

Bean stuama céillí í Eibhlinn Nic Ruairí ach cuireann geáitsí místuama a comharsa brú ar an fhoighde fhadfhulangach atá aici nuair a thagann sí ’na bhaile le peata úr. Sa scéal éadromchroíoch seo ó Mháire Zepf, atá léite dúinn ag Deirdre Learmont, feictear bean i ndeireadh na péice ag seasamh go docht in aghaidh na seafóide – ach an dtéann sí rófhada leis?

23 Comments

  1. sepornews

    Cócó – Bláth na dTulach

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.